ผมได้รับการติดต่อจากเจ้าของบริษัท GMS Drilling ให้ช่วยออกแบบเว็บไซต์ขององค์กรให้หน่อย โดยมีโจทย์ว่าต้องการให้กลุ่มลูกค้ารู้ว่าบริษัททำธุรกิจอะไร และจะติดต่อได้ทางช่องทางไหน ด้วยความที่เนื้อหาที่จะเอาลงเว็บนั้นมีไม่มาก หลังจากที่นั่งวิเคราะห์ดูแล้ว ผมเลยนำเสนอว่า เราทำเว็บแบบ One Page ดีกว่า เพราะเนื้อหามีไม่กี่ย่อหน้า ซึ่งลูกค้าก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

GMS Drilling เป็นบริษัทที่เกี่ยวการให้บริการขุดเจาะน้ำบาดาลครับ โดยเป็นบริษัทที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมสูงมาก โพรไฟล์ของบริษัทจึงนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นบริษัทชั้นนำของไทย

งานออกแบบนั้นผมเลือกใช้เทคนิค “ใช้ภาพเรียกความสนใจ” เพราะตัวหนังสือข้อความมีไม่มี ก็เลยอยากให้ภาพมาช่วยดึงดูดสายตาด้วย โดยใช้เทคนิคจับภาพแบ่งครึ่งกับข้อความ สลับซ้ายขวา มีการใช้สีพื้นหลังจำแนกเรื่องราว

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แบบ Responsive ซึ่งก็เป็นเว็บที่เว็บสมัยนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วแหละ เพื่อให้รองรับการแสดงผลในมือถือหรือในแทบบลติได้ง่าย และเช่นเคยครับ เว็บนี้ผมพัฒนา Based on WordPress

ผมขอขอบพระคุณบริษัท GMS Drilling ที่ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจของบริษัทครับ

back to top