26
Mar

Petroleum Web Design Concept

Category: Portfolio / 1,014 views

สำหรับการออกแบบชุดนี้เป็นคอนเส็ปที่ผมออกแบบให้กับทาง Asia Petroleum Training Center ครับ ผมนำเสนอการออกแบบโดยใช้โครงสร้างทางเว็บไซต์ที่เรียบง่าย มาตรฐานเว็บทั่วไป เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้งานครับ เน้นการใช้รูปภาพขนาดใหญ่เพื่อสร้างจุดเด่นในตัวเว็บไซต์ ในหน้าแรกมีการใช้คำพูดประกอบ และสร้างปุ่ม Call to Action

Petroluem-home
Petroleum-courselist
petroleum-contactus
Petroleum-course

เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็คที่ทำงานอย่างสนุก ลูกค้าน่ารักครับ :)


Phraisohn Siripool is a Graphic Designer and Website Developer. Contact Buksohn for Your Business Endeavours