รายละเอียดหลักสูตร WordPress for User

หลักสูตร WordPress for User
บทเรียนนี้จะสอนให้คุณรู้พื้นฐานของ WordPress สอนตั้งแต่การติดตั้งจนถึงการได้มีเว็บที่ใช้งานได้ทันที โดยเมื่อเรียนจบแล้วสิ่งที่คุณจะได้คือสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ของคุณเองได้ด้วยการใช้ WordPress

บทเรียนนี้ผมจะสอนโดยจะติต่างว่าผู้เรียนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ WordPress และระบบ CMS มาก่อน เพื่อจะได้สอนทุกอย่างที่ผู้เริ่มต้นอยากจะมีเว็บไซต์ได้เรียนรู้

Section 1: Introduction
1. แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรนี้
2. แนะนำเกี่ยวกับ WordPress
3. แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บด้วย WordPress

Section 2: การติดตั้ง WordPress
4. ติดตั้งโปรแกรมจำลองเครื่องเซิฟเวอร์
5. One click installation
6. รู้จักเมนูแอดมินของ WordPress

Section 3: สร้างเนื้อหาภายในเว็บ
7. จัดการ Post
8. สร้าง Post ใหม่
9. สร้างหมวดหมู่สำหรับแต่ละ Post
10. แทรกข้อความ และจัดการรูปแบบข้อความ
11. แทรกรูปภาพ เสียง และวีดีโอ

Section 4: รู้จักชนิดต่างๆของ content
12. Listing Links
13. สร้าง Page ใหม่
14. การจัดการ Comments

Section 5: บริหารเว็บของคุณ
15. บริหารจัดการ User
16. รู้จักกับเครื่องมือ Tools
17. รู้จักกับ Settings

Section 6: ปรับแต่งรูปร่างหน้าตาเว็บไซต์
18. ธีมคืออะไร?
19. ค้นหาและติดตั้ง Theme
20. ตั้งค่า theme
21. รู้จักและใช้ Widgets
22. ใช้งาน Menu

Section 7: เพิ่มความสามารถด้วย Plugins
23. ปลักอินคืออะไร?
24. ค้นหาและติดตั้งปลักอิน
25. ติดตั้ง Contact Form
26. ติดตั้ง Photo Gallery

Section 8: Maintaining เว็บไซต์
27. ป้องกัน comment spam
28. แบ็คอัพข้อมูล

หลักสูตรนี้เรียน 1 วัน ค่าเรียน 2,000 บาท

back to top