8
Jan

ออกแบบเว็บไซต์ท่องเที่ยว

Category: Portfolio / 2,141 views

ออกแบบเว็บไซต์ท่องเที่ยว

backpack06

backpack07
backpack01 backpack02 backpack04 backpack03

ผมเป็นคนที่หลงรักการท่องเที่ยวครับ การที่ได้ออกไปเที่ยว ทำให้ผมได้เรียนรู้โลกกว้างมากยิ่งขึ้น ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผุ้คนที่หลากหลาย ทั้งด้านหลากภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับแรงบันดาลใจในการทำเว็บนี้มาจากที่ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวแบบ backpack ซึ่งไปกับเพื่อนและมีทั้งแบบไปคนเดียว ผมจึงอยากจะมีเว็บไซต์ไว้แบ่งปันประสบการณ์เที่ยวแบบ backpack กับคนที่สนใจการเที่ยวแนวนี้ครับ

** รูปภาพแหล่งท่องเที่ยวที่นำมาประกอบ ใช้เพื่อเป็นไอเดียในการออกแบบเท่านั้น ^^

Tags:


Phraisohn Siripool is a Graphic Designer and Website Developer. Contact Buksohn for Your Business Endeavours