ปรับแต่ง Excerpt ใน WordPress

บางครั้งบางครา เราก็อาจอยากจะปรับแต่ง excerpt ใน WordPress นะครับว่า อยากจะให้แสดงกี่คำ สำหรับโค้ดตัวนี้เอาไว้ปรับแต่งตามใจชอบได้เลยครับ เพราะว่าถ้าเราจำกัดคำให้แสดงได้เท่าๆกัน ผมว่าหน้าเว็บเราก็จะดูเป็นระเบียบมากขึ้น ^^ มาดูกันเล้ย ว่าทำอย่างไร

เอาไปไว้ใน functions.php นะครับ

 

[codesyntax lang=”php”]

<?php add_filter('the_excerpt', 'my_excerpts');
function my_excerpts($content = false) {
global $post;
$mycontent = $post->post_excerpt;
$mycontent = $post->post_content;
$mycontent = strip_shortcodes($mycontent);
$mycontent = str_replace(']]>', ']]>', $mycontent);
$mycontent = strip_tags($mycontent);
$excerpt_length = 55;
$words = explode(' ', $mycontent, $excerpt_length + 1);
if(count($words) > $excerpt_length) :
array_pop($words);
array_push($words, '...');
$mycontent = implode(' ', $words);
endif;
$mycontent = '<p>' . $mycontent . '</p>';
// Make sure to return the content
return $mycontent;
}
?>
[/codesyntax]

โค้ดสำหรับนำมาใช้งานก็คือ
<?php echo my_excerpts(); ?>
back to top