หลักสูตร WordPress for User

หลักสูตรที่ผมรับสอนนะครับ # สำหรับการใช้งาน WordPress
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรู้วิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งาน แบบ User ทั่วไป

  •  เตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บบล๊อคด้วย WordPress
  • ทำความเข้าใจกับ Admin Panel และปรับแต่งค่าพื้นฐาน ของ WordPress
  • เรียนรู้การจัดการเนื้อหาใน WordPress
  • การจัดการไฟลล์ Media
  • การสร้างเมนูใน WordPress
  • รู้จักและติดตั้ง Plug in
  • เรียนรู้การใช้งาน Theme
  • เรียนรู้วิธีใช้งาน Widgets
  • เรียนรู้ระบบสมาชิก

รับอบรมครั้งละไม่เกิน 3 ท่านครับ
ค่าสอน 2,000 บาท / ท่าน
ระยะเวลาในการสอน 1 วัน

back to top