ทำ Breadcrumbs ไม่ต้องพึ่งปลักอิน

Breadcrumbs ก็คือเมนูนำทางที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของเว็บแล้วนะครับ ยกตัวอย่างเช่น Home >> Shopping >> Male >> Shirt >> Polo shirt New arrival เป็นต้นครับ ซึ่งจะมีประโยชน์มากๆสำหรับการทำเว็บไซต์ เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของเว็บแล้ว และจะย้อนกลับไปยังตัวก่อนหน้าก็ง่ายด้วยครับ วันนี้ผมมี code สำหรับทำ breadcrumbs ของ wordpress มาฝากครับ โดยที่เราไม่ต้องพึ่ง plugin ให้ยุ่งยาก

ให้เพิ่มในไฟล์ functions.php นะครับ

function the_breadcrumb() {
echo '
  '; if (!is_home()) { echo '
 • '; echo 'Home'; echo "
 • "; if (is_category() || is_single()) { echo '
 • '; the_category('
 • '); if (is_single()) { echo "
 • "; the_title(); echo '
 • '; } } elseif (is_page()) { echo '
 • '; echo the_title(); echo '
 • '; } } elseif (is_tag()) {single_tag_title();} elseif (is_day()) {echo"
 • Archive for "; the_time('F jS, Y'); echo'
 • ';} elseif (is_month()) {echo"
 • Archive for "; the_time('F, Y'); echo'
 • ';} elseif (is_year()) {echo"
 • Archive for "; the_time('Y'); echo'
 • ';} elseif (is_author()) {echo"
 • Author Archive"; echo'
 • ';} elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) {echo "
 • Blog Archives"; echo'
 • ';} elseif (is_search()) {echo"
 • Search Results"; echo'
 • ';} echo '
'; }

ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันโชว์ตรงไหนของเว็บเรา ก็ใส่โค้ดนี้ลงไปครับ