จาวาสคริปต์ #8 Conditional Operator

แหม ผมว่าผมเก็บพวกเรื่อง Operator หมดไปแล้วนะเนี่ย เพิ่งมาคิดได้ว่า เอน่าจะนำเสนอตัวนี้ด้วยครับ Conditional Operator  หรือเรียกอีกอย่างว่า Ternary Operator ครับ ตัวนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบกับ if esle ที่พูดถึงในตอนที่ 7 นะครับ  มาดูเนาะ

ตัวอย่างโค้ด

var temp =18, // degree in celsius
  msg;

  if(temp>10){
    msg="today was warm";
  }
  else {
    msg="today was cold";
  }

  alert(msg);</pre>

จากโค้ดด้านบน จะเห็นว่าเราพยายามใส่ค่าให้กับตัวแปร msg ใช่ไหมครับ ซึ่งดูเหมือนว่าเรากำลังเขียนโค้ดเยอะเลยทีเดียว ซึ่งเราสามารถจะย่อให้มันสั้นลงได้ครับ ด้วยการใช้ condtional operator นั่นเอง  ดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

 

var temp=18,
  msg = (temp &gt; 10) ? "today was warm" : "today was cole";

  alert(msg);</pre>

 

สั้นลงเยอะเลยใช่ไหมครับ สำหรับวิธีการใช้ก็คือ ให้ใส่เงื่อนไขสำหรับเช็คลงไปก่อน จากนั้น ตามด้วยเครื่องหมาย คำถาม  แล้วต่อใส่ค่าที่ต้องการ กรณีที่เงื่อนไขนั้นเป็นจริง  ถัดมาคือใส่ต่าที่ต้องการ กรณีที่เงื่อนไขนั้นเป็นเท็จ  สำหรับวิธีการนี้เหมาะสำหรับ statement ที่มีโอกาสความเป็นไปได้แค่สองอย่างเท่านั้นครับ  เพราะว่าเราสามารถจับมันเขียนให้สั้นๆได้เพียงแค่บรรทัดเดียวนั่นเอง ^^

back to top