30
Jun

My Painting Style วาดจากภาพถ่าย

Category: Digital Artwork / 1,964 views

 

ผลงานนี้เป็นเทคนิคที่ผมถนัดอีกเทคนิคหนึ่ง หลายๆคนบอกว่าเป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการใช้ Photoshop ของผมมาก เป็นวิธีการสกัดเส้นจากภาพถ่ายแล้วดัดแปลงให้ดูเป็นภาพวาดครับ จากนั้นจับคู่สีกับภาพถ่ายแล้วระบายลงในผลงานเพื่อให้ออกมาดังที่เห็นในผลงานชิ้นนี้ครับผม

Tags:


Phraisohn Siripool is a Graphic Designer and Website Developer. Contact Buksohn for Your Business Endeavours