My Painting Style วาดจากภาพถ่าย

 

[skill]ผลงานนี้เป็นเทคนิคที่ผมถนัดอีกเทคนิคหนึ่ง หลายๆคนบอกว่าเป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการใช้ Photoshop ของผมมาก เป็นวิธีการสกัดเส้นจากภาพถ่ายแล้วดัดแปลงให้ดูเป็นภาพวาดครับ จากนั้นจับคู่สีกับภาพถ่ายแล้วระบายลงในผลงานเพื่อให้ออกมาดังที่เห็นในผลงานชิ้นนี้ครับผม [/skill]

back to top