ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อการศึกษา Growing UP

Tags: Portfolio

สำหรับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาครับ ทำเป็นรายการ Internet TV จริงๆแล้วก็คือแนวคิดของบักสนและพี่ๆน้องๆ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์รายการ เพื่อ “เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา”

ออกแบบเว็บไซต์ Emergency Innovation

Tags: Blog , Portfolio

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 พ.ย. บักสนมีโอกาสได้เข้าไปคุยงานกับท่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่คณบดีมีแนวความคิดอยากจะทำเว็บไซต์รวบรวมและเผยแพร่ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับเอาตัวรอดในยามประสบภัยพิบัติฉุกเฉินครับ

Web User Interface Design

Tags: Blog , Design , Portfolio

คอนเซ็ปท์สำหรับการออกแบบนี้ ผมต้องการใช้โรงละครเป็นตัวสื่อกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ครับ เพราะว่าเว็บไซต์นี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องของ Virtual Tour หรือการจำลองสถานที่เป็นโลกเสมือนนั่นเองครับ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเดินเข้าเดินออก เบี่ยงซ้ายขวาได้ตามอำเภอใจ

ออกแบบเว็บไซต์บริษัท Facto Modular

Tags: Blog , Design , Portfolio

บักสนมีโอกาสได้ร่วมทำงานกับบริษัท Facto Modular บริษัทรับสร้างอาคารด้วยเหล็กสำเร็จรูปครับ การออกแบบจะเน้นความเรียบง่าย สบายตา minimal design ครับ ผมเลือกใช้โทนสีเทา-ฟ้า

ออกแบบเว็บไซต์ สไตล์ตะวันตก

Tags: Portfolio , Slideshow

มีเว็บไซต์สำหรับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า โดยต้องการให้ดูล้ำยุค มีความเป็นสากล แสดงผลได้อย่างสวยงาม โดยมีลูกเล่นที่น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม ที่สำคัญไม่ใช้ Flash ในการสร้างเว็บไซต์ เพราะว่าไม่ต้องการให้เว็บไซต์โหลดช้า

Fancy Color Diamond Web Design

Tags: Portfolio

เว็บนี้ออกแบบให้กับบริษัทขายอัญมณี เพชรสี โดยลูกค้าที่ให้บักสนออกแบบและพัฒนาให้เป็นชายชาวอิสราเอล ผู้จัดการบริษัท Novel collection เว็บนี้ออกแบบโดยให้มีลูกเล่นที่แปลกตา

Axonidea Web Flash Design

Tags: Portfolio

I have not used another HTML tag beyond the div tag on this page to lay it out. No tables, no transparent images; just divs and style commands. This layer may look like a table, but you may notice that it is positioned above the layer to the left

Anyamanya Web Design

Tags: Portfolio

Anyamanya is an VIP Tour company located in Charn Issara Tower, Silom, Bangkok, Thailand. I promote web standards and bring energy and commitment to their web page. Design in conceptual and build in Content Management System.

Thammasat Website Re-design

Tags: Portfolio

เว็บไซต์สำนักทะเีบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการร่วมงานที่สนุกสนานมากครับ ฝ่ายทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอง ต้องการสร้างเว็บไซต์ให้แหวกแนว นอกกรรอบของคำว่าเว็บราชการ โดยต้องการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

Phraisohn Siripool is a Graphic Designer and Website Developer. Contact Buksohn for Your Business Endeavours