บทความที่เกี่ยวข้องกับ : Style
30
Jun

My Painting Style วาดจากภาพถ่าย

category: Digital Artwork

ผลงานนี้เป็นเทคนิคที่ผมถนัดอีกเทคนิคหนึ่ง หลายๆคนบอกว่าเป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการใช้ Photoshop ของผมมาก เป็นวิธีการสกัดเส้นจากภาพถ่ายแล้วดัดแปลงให้ดูเป็นภาพวาดครับ

9
May

Artwork and Design Top Combined

category: Portfolio

I have not used another HTML tag beyond the div tag on this page to lay it out. No tables, no transparent images; just divs and style commands. This layer may look like a table, but you may notice that it is positioned above the layer to the left

Phraisohn Siripool is a Graphic Designer and Website Developer. Contact Him for Your Business Endeavours