บทความที่เกี่ยวข้องกับ : MySQL
3
Nov

ออกแบบเว็บไซต์ Emergency Innovation

category: Blog , Portfolio

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 พ.ย. บักสนมีโอกาสได้เข้าไปคุยงานกับท่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่คณบดีมีแนวความคิดอยากจะทำเว็บไซต์รวบรวมและเผยแพร่ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับเอาตัวรอดในยามประสบภัยพิบัติฉุกเฉินครับ

14
May

Anyamanya Web Design

category: Portfolio

Anyamanya is an VIP Tour company located in Charn Issara Tower, Silom, Bangkok, Thailand. I promote web standards and bring energy and commitment to their web page. Design in conceptual and build in Content Management System.

9
May

Thammasat Website Re-design

category: Portfolio

เว็บไซต์สำนักทะเีบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการร่วมงานที่สนุกสนานมากครับ ฝ่ายทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอง ต้องการสร้างเว็บไซต์ให้แหวกแนว นอกกรรอบของคำว่าเว็บราชการ โดยต้องการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

Phraisohn Siripool is a Graphic Designer and Website Developer. Contact Him for Your Business Endeavours